"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Marta Olszewska


 

Marta Olszewska - psycholog (specjalność: psychologia kliniczna), mediator ds. rodzinnych, psychoterapeuta w trakcie kształcenia. Odbywa czteroletnie szkolenie w nurcie poznawczo- behawioralnym (CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre). Ukończyła także liczne szkolenia związane z pracą z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (szczególnie spektrum autyzmu).
Jak zawsze twierdzi, czuje podziw do każdej osoby decydującej się na rozpoczęcie procesu psychoterapii. Uważa, że podróż w głąb siebie, a także w głąb swoich emocji wymaga wiele odwagi. Stara się jednak pokazać, że jest to droga warta przejścia- ukazująca klientowi schematy, które dotychczas negatywnie wpływały na jakość jego życia. W terapii uczy klienta nowych, konstruktywnych sposobów myślenia tak, aby potrafił korzystać z nich także już po zakończeniu procesu.

Marta Olszewska

Doświadczenie zawodowe
Już podczas studiów starała się gromadzić doświadczenie zawodowe, uczestnicząc w licznych stażach oraz wolontariatach. W Stowarzyszeniu POMOST działającym na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzin miała okazję przyjrzeć się, jak działa system oparcia społecznego, ułatwiający powrót osobom po kryzysie psychicznym do aktywnego życia w środowisku lokalnym. Podczas stażu w Telefonie Zaufania 116111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pomagała dzieciom oraz młodzieży, którzy borykali się z różnego rodzaju codziennymi kryzysami. Staż odbywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie doświadczyła pracy z osobami z zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania. Oprócz tego, miała okazję przyjrzeć się pracy psychologa na oddziałach penitencjarnych, a także była wolontariuszką w Fundacji Sławek, pomagającej osobom skazanym wrócić do społeczeństwa. Od 2017 roku związała się z Fundacją SCOLAR, gdzie m.in. prowadziła terapię indywidualną dzieci i młodzieży w ramach Centrum Terapii SCOLAR. Ukończyła liczne szkolenia związane z pracą z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- do dziś pracuje m.in. w przedszkolu terapeutycznym, prowadząc terapię i czerpiąc radość z codziennych sukcesów podopiecznych. Chciałaby, aby rodzice nie czuli się osamotnieni w swoich codziennych trudnościach i chętnie dzieli się z nimi swoją wiedzą oraz doświadczeniem.
Zgromadzona wiedza pozwala jej udzielać wsparcia osobom borykającym się m.in. z depresją, różnego rodzaju zaburzeniami lękowymi, obniżonym poczuciem własnej wartości. Pomaga także osobom dotkniętym kryzysem, mającym trudność w radzeniu sobie z emocjami, bądź- po prostu- chcącym polepszyć jakość swojego życia.
Zaprasza także na konsultacje wszystkie osoby, które borykają się z zadaniami, jakie stawia przed nimi rodzicielstwo. Chętnie podzieli się swoją wiedzą i udzieli wsparcia rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Specyfika pracy z pacjentem
Marta pracuje w podejściu poznawczo- behawioralnym, choć bardzo bliskie są jej także założenia terapii schematu. Wierzy, że kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu pełnią nasze myśli i przekonania. Oznacza to, że na nasze samopoczucie wpływają nie tyle obiektywne zdarzenia, co nasze subiektywne interpretacje tychże zdarzeń. Podczas terapii pomaga pacjentom odkryć, jakie schematy negatywnie wpływają na jakość ich życia, uczy nowych, konstruktywnych sposobów myślenia. Swoją pracę opiera na relacji terapeutycznej i zaufaniu pomiędzy terapeutą a pacjentem.
Prywatnie miłośniczka kotów (i szczęśliwa posiadaczka dwóch tzw. "dachowców"), podróży i teatru.

Kwalifikacje:
 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Psychologia- studia magisterskie, specjalność psychologia kliniczna.
 

Uczelnia Łazarskiego
Mediacje rodzinne i karne- studia podyplomowe
 

Centrum Rozwoju i Edukacji
Pedagogika Ogólna- studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela
 

Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej
Czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Osób Dorosłych (we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre)
w tym szkolenia:

  • Dialog motywujący w procesie diagnostycznym
  • Psychopatologia i diagnostyka zaburzeń psychicznych wg ICD-10
  • Wywiad i formułowanie przypadku w TPB
  • Techniki poznawczo- behawioralne w pracy z treściami poznawczymi
  • Terapia poznawczo- behawioralna dla zaburzeń depresyjnych; praca z myślami samobójczymi
  • Terapia poznawczo- behawioralna dla lęku panicznego z i bez agorafobii
  • Terapia poznawczo- behawioralna lęku społecznego i uogólnionego
  • Terapia poznawczo- behawioralna dla zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i hipochondrii
  • Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń odżywiania

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
Kurs bazowy (3- modułowy): "Terapia behawioralna w teorii i praktyce"
Tworzenie Środowiska Terapeutycznego
 

Fundacja SCOLAR
Od dźwięku do języka- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem
VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna
Fundacja Pomoc Autyzm
Trening Umiejętności Społecznych: terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość