"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Katarzyna Tutka


 

 

Katarzyna Tutka – psycholog w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Wybór psychologii, a poźniej psychoterapii jako kierunku jej drogi życiowej był wypadkową predyspozycji osobowościowych i doświadczeń. Jest spójny ze sposobem postrzegania świata, w którym to clou zawsze były dla niej relacje z ludźmi. Jako psycholog wyznaje zasadę, że przede wszystkim warto ufać człowiekowi jako specjaliście od swojego życia i dać mu przestrzeń na wypracowanie zaufania do siebie, by móc wspierać go w doświadczaniu siebie.
W psychoterapii rozumianej jako samorozwój, człowiek ma szansę na odnalezienie siebie, podążanie za swoimi potrzebami
i wartościami, a co za tym idzie – zdjęcia ochraniających go niekorzystnych strategii radzenia sobie i przeformułowania ich na nowe zdrowodorosłe przekonania i wynikające z nich modele działania.

Doświadczenie zawodowe:

Posiada tytuł magistra psychologii, ukończyła 5- letnie studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów podjęła współpracę z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie odbyła roczny staż i ukończyła Studium Terapii Zaburzeń Odżywiania. Posiada również certyfikat ukończenia Studium Terapii Rodzin w nurcie systemowym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Od półtora roku pracuje w Centrum Psychoterapii Promena, gdzie prowadzi Biofeedback (posiada certyfikaty ukończonych kursów I i II stopnia), warsztaty psychoedukacyjne w szkołach oraz konsultacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W toku studiów brała udział w projektach badawczych dot. m.in samooceny i wirtualnej rzeczywistości. Specjalizuje się w pracy z osobami chorującymi na zaburzenia odżywiania, z niską samooceną, stanami depresyjnymi oraz z zaburzeniami osobowości. Interesuje się również tematyką psychologii miłości oraz dynamiką związków. Rozpoczyna również aktualnie współprowadzenie grupy wsparcia dla osób po rozstaniu.

Ukończyła kursy dokształcające z psychodietetyki, mindfulness oraz komunikacji. W ramach wyjazdu na stypendium zagraniczne ukończyła semestralny kurs neurokognitywistyki. Miała okazje zapoznać się z programem Matlab i uczestniczyć w badaniach z wykorzystaniem sprzętu EEG w szpitalu, uczestnicząc w zagranicznym projekcie badawczym. Doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na schizofrenię i chorobę afektywną- dwubiegunową zdobywała dzięki praktykom w Środowiskowym Domu Samopomocy Dolsar Art (m.in w arteterapii, czyli terapii poprzez sztukę). W ramach pracy magisterskiej, wraz z zespołem, przeprowadziła adaptację narzędzia do pomiaru uzależnienia od jedzenia, jest również współautorką artykułu naukowego o niej. Do swojej pracy często włącza elementy III fali modalności CBT, terapii schematów, terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii skoncentrowanej na współczuciu
i treningów uważności.

Specyfika pracy z klientem:

W pracy zakłada, że najważniejsze jest poznanie potrzeb człowieka i wspieranie go w lepszym poznawaniu siebie, uwzględniając przy tym uwarunkowania temperamentalne i kontekst środowiskowy. Wierzy, że poszerzanie samoświadomości pomaga w budowaniu autentycznych więzi i życiu w zgodzie ze sobą. W psychoterapii najważniejsza jest dla niej relacja z pacjentem, ponieważ to właśnie ona pozwala na zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, dzięki czemu pacjent ma możliwość wykształcania dojrzałej osobowości. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów zgodnie ze standardami etyki zawodowej.

Kwalifikacje:

 

  • Uniwersytet Wrocławski- jednolite studia magisterskie z psychologii
  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu- Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
  • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii- Studium Terapii Rodzin
  • Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania- Studium Terapii Zaburzeń Odżywiania
  • Kursy HPM Biofeedback- Certyfikaty I i II stopnia
  • Uniwersytet La Sapienza w Rzymie- Cognitive Neuroscience (neuroknitywistyka), kurs semestralny
  • Uniwersytet Gdański- Kryminologia I stopnia
  • Dolsar ART. Praca arteterapeutyczna z osobami chorującymi na schizofrenię i ChAD

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość