"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Paulina Czarkowska


 

Paulina Czarkowska – psycholog, coach (z dyplomem szkoły akredytowanej przez ICF), certyfikowany trener biznesu, doradca kariery, HR konsultant, manager zarządzający międzynarodowym zespołem.

Paulina Czarkowska

Coaching jest jej ulubioną metodą rozwojową z nurtu psychologii pozytywnej, ponieważ koncentruje się na mocnych stronach człowieka, jego zasobach i potencjale.
    
Pracując przede wszystkim wierzy w możliwość rozwoju, wszystkich i wszystkiego. Bez takiego założenia nie robiłaby tego, co robi. Wierzy również, że Klient posiada w sobie wszystkie potrzebne mu zasoby do realizacji pełni swojego potencjału oraz zna odpowiedzi na wszystkie znaki zapytania, jakie przed sobą stawia. Swoją życzliwą i skupioną na Kliencie obecnością asystuje mu w odkrywaniu tego, co schowane i wydające się niedostępne.  Jej zadaniem jest pomoc Klientowi w dotarciu do tych zasobów, wydobyciu najlepszych rozwiązań z wnętrza Klienta, bo to On jest ekspertem od samego siebie, swoich decyzji, celów, wartości, potrzeb. Klient ma się uczyć, a nie być uczonym lub pouczanym. Klient ma się nauczyć samego siebie w procesie coachingowym i przejąć 100% odpowiedzialności za swoje życie. 

Doświadczenie zawodowe:

Coachingiem zajmuje się od ponad 7 lat. Pierwsze doświadczenia związane z tą formą pracy z drugim człowiekiem zdobywała jeszcze podczas studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod skrzydłami mentorów i superwizorów rozwijała sekcję coachingową w Studenckim Kole Naukowym „Progres”.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów coachingowych z obszarów takich, jak: life coaching, career coaching, executive coaching, business coaching. Miała okazję wspierać swoich Klientów w odnajdywaniu swojej misji życiowej, totalnej zmianie kursu w karierze zawodowej, osiąganiu wymagających celów, podejmowaniu trudnych decyzji, stawianiu pierwszych kroków na rynku przedsiębiorców, rozwijaniu strategii biznesowych, usprawnianiu komunikacji menedżerskiej czy zarządzaniu zespołem.

W codziennej pracy pomaga sprostać wyzwaniom rozwojowym pojawiającym się u ludzi na każdym etapie ich życia osobistego i zawodowego. 

Pracując z licealistami, wspiera ich rozwój w zakresie umiejętności innych, niż przewidziane w programie edukacji. Sprawia, że odkrywają swój potencjał, który ułatwia im wybór  dalszej drogi edukacji, a docelowo – drogi zawodowej. Ponadto, podnosi umiejętności psychospołeczne licealistów, takie jak np. budowanie relacji, radzenie sobie ze stresem, wzmacnianie automotywacji, osiąganie celów, rozwijanie kreatywności. 

Studentom i absolwentom pomagać w rozwoju nie tyko umiejętności miękkich, które są nieocenioną wartością zarówno w ich dalszym życiu osobistym, jak i zawodowym, ale także wspierać ich w podjęciu jednej z ważniejszych decyzji życiowych – wyborze ścieżki kariery. 

Człowiek rozwija się całe życie, dlatego również Seniorom dedykuje programy rozwojowe skupiające się na pełnym wykorzystaniu kolorów jesieni życia, odkrywaniu na nowo dawnych pasji, czy rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak np. komunikacja międzypokoleniowa, radzenie sobie ze stresem, samotnością czy lękiem przed śmiercią. Proponowanymi działaniami sprawia, że Seniorzy nabywają umiejętności skutecznego przekazywania młodszym pokoleniom cennej wiedzy i doświadczenia życiowego, a także w tworzą pozytywny bilansu życiowy.

Kompetencje coacha zdobywała i rozwija nadal uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach z wielu różnych nurtów i podejść, aby stale poszerzać swoją perspektywę i eklektycznie łączyć to, co najlepiej może pomóc Klientowi. Cenne lekcje otrzymuje ucząc się od doświadczonych coachówi mentorów, stale superwizując prowadzone przez siebie procesy coachingowe. Chcąc jeszcze pełniej doświadczyć tego, czym jest coaching, przeszła dwukrotnie swój proces coachingowy pracując nad dwoma celami (osobistym i zawodowym).

Jako trener pracuje zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi. Tych pierwszych wspiera w rozwoju umiejętności miękkich (np. inteligencja emocjonalna, kreatywność, efektywność osobista, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna). W biznesie specjalizuje się w obszarach takich, jak: komunikacja menedżerska, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem. Współpracowała z firmami takimi, jak m.in.: Super-Pharm, Levis, Świat Książki, Sygnity, Microsoft, Lynxrail czy Jobfinder. Do tematu szkoleń podchodzi kompleksowo, każdorazowo planując dokładnie cały proces, od solidnej analizy potrzeb, przez zaprojektowanie odpowiednich rozwiązań, po ich realizację i ewaluację przeprowadzonych działań.

Doradztwo w obszarze kariery było jej bliskie od dawna. Już jako licealistka proaktywnie poszukiwała swojej drogi zawodowej, by następnie na studiach zgłębiać teoretycznie zagadnienia odkrywania potencjału zawodowego ludzi. Dziś cieszy się z sukcesów swoich Klientów, którzy spełniają się zawodowo, bo udało im się dobrze określić swoją ścieżkę kariery już na początku lub zaryzykowali i zmienili zupełnie swój zawodowy kurs. Pracując z Klientami korzysta z różnych narzędzi (testy psychologiczne, kompetencyjne, kwestionariusze zainteresowań itd.) oraz odpowiednio dobranych metod (coaching kariery, doradztwo zawodowe, konsultacje dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych). 

Ponadto, od ponad 10 lat związana jest z obszarem HR. Posiada doświadczenie w rekrutacji pracowników, zarówno z perspektywy zewnętrznego konsultanta, jak i pracownika działu HR w międzynarodowych korporacjach, liderów branży IT. Oceny kompetencji dokonuje w oparciu o najwyższe standardy, prowadząc wywiady kompetencyjne, a także sesje Assessment Center. Miała okazję współpracować z Klientami przy tworzeniu systemów ocen pracowników, ścieżek karier, projektując strategie Employer Brandingowe. Angażuje się w liczne działania wspierające budowanie kultury organizacyjnej, wdrażanie wartości firmowych czy usprawnianie komunikacji wewnętrznej, jak również przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników. Obecnie zarządza międzynarodowym zespołem i obszarem przyciągania talentów do organizacji. 

Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością oraz aktywizując zawodowo osoby bezrobotne.

Była prelegentką i panelistką na wielu konferencjach dedykowanych branży HR i IT, gdzie dzieliła się swoją wiedzą z obszaru budowania marki osobistej na rynku pracy czy zarządzania ludźmi i ich potencjałem. 


Specyfika pracy z klientem:

W coachingu eklektycznie łączy wiele metod i podejść, m.in. czerpie z doświadczeń szkoły ericksonowskiej, wykorzystuje elementy treningu umiejętności, pracuje w oparciu o metaforę i wiele innych. Na sesjach, w zależności o celu, Klienta i potrzeby, pojawiają się elementy dodatkowe, jak np. rysunki, inspirujące karty dialogowe, symbolika, klocki, gry, praca z ruchem w przestrzeni, czasem coach wchodzi z Klientem w scenki i różne role oraz wykorzystuje wiele, wiele więcej narzędzi, które mogą być skuteczne i ciekawe. Niezależnie od dobranych metod czy technik, Paulina zawsze pracuje w zgodzie z kodeksem etycznym ICF.

Coaching jest wymagającą formą rozwoju, ponieważ coach nie ma dla Klienta gotowych rozwiązań, ma za to cały arsenał narzędzi i technik, a przede wszystkim odpowiednie kompetencje do tego, aby pomóc Klientowi w wypracowaniu najlepszych możliwych strategii działania. Coach pomaga Klientowi dostrzec wiele różnych perspektyw, możliwości i rozwiązań, które w pierwszej chwili nie są dostępne dla Klienta. Długofalowy efekt coachingu zależy od głównej siły Klienta – jego wewnętrznej motywacji do zmiany. Coach towarzyszy Klientowi, który generuje dobre dla jego życia rozwiązania i sam je również wdraża.

Na sesjach Paulina zachęca Klientów do rozwijania samoświadomości, otwierania się na zmianę, a w konsekwencji, do odważnego działania, które taką zmianę przyniesie. Swoich Klientów zachęca do zaprzestania „lotu na autopilocie”. Stawia dużo pytań. Często niewygodnych, a tym samym skutecznie skłaniających do refleksji i odkryć. Prowokuje do dyskusji, burzy zastany i skostniały schemat, wytrąca ze strefy komfortu, motywuje do zmiany. Energetyczna, zawsze uważna na Klienta, empatyczna, szczera i dbająca o poczucie bezpieczeństwa w relacji. Posiada pozytywny stosunek do ludzi i pracy. Do życia i siebie podchodzi z dystansem. Fascynuje się rozwojem osobistym przez duże „R”.

Za największy sukces w pracy uważa moment, gdy Klient mówi, że doszedł do danego wniosku sam. Wtedy jako coach wie, że wykonała swoją pracę na najgłębszym poziomie – poziomie gwarantującym zmianę u Klienta; poziomie, na którym Klient czuje, że to jego własne wypracowane zdanie/rozwiązanie. Tylko takie przekonanie pozwoli na dobrowolne wdrożenie zmian i długotrwałe efekty. Podejście to trafnie oddaje cytat Blaise Pascal’a: „Ludzie na ogół dają się łatwiej przekonać przez argumenty, na które sami wpadli, niż przez te, które ktoś im narzucił.”

Kwalifikacje: 

 • Uniwersytet Warszawski
  • Psychologia – studia magisterskie, specjalizacje: wspieranie rozwoju osobowości oraz psychologia organizacji i pracy
  • Coaching wielopoziomowy
  • Trening Interpersonalny
  • Trening inteligencji emocjonalnej 
 • The Coaching Academy w Londynie
 • Akredytowane Studia Coachingu ICF ACSTH w Instytucie Mukoid
 • Szkoła Trenerów Biznesu w Ośrodku Edukacji Psychologicznej Intra-Biznes
 • Warsztaty metodą A. Lowena, Ośrodek Terapeutyczno-Rozwojowy Inspiro
 • X Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu
  • „Coaching Integratywno-Transpersonalny – odpowiedź na wyzwania XXI wieku" 
  • „Świat w roku 2030: rola coachingu w radzeniu sobie z wyzwaniami przyszłości” 
  • "Zastosowania neuroscience w coachingu. Co wyniki badań dotyczących czynników wpływających na równowagę między zachowaniami zorientowanymi na cel oraz nawykowymi wnoszą do pracy coacha?" 
 • Konferencja Coaching i Psychologia. Perspektywy, szanse zagrożenia.
  • „Kiedy pomocny jest coach a kiedy psycholog lub inny profesjonalista udzielający wsparcia”
 • Konferencja Trenersko - Coachingowa PROFECTUS 
  • „Od bycia szefem do bycia liderem w praktyce” 
  • „Powołanie życiowe: czym jest? Jak je odnaleźć? Jak realizować je w swoim życiu?” 

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość