"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Patrycja Jagiełłowicz


 

Patrycja Jagiełłowicz – psycholog (specjalność kliniczna), terapeuta zajęciowy, psychoterapeuta w trakcie kształcenia. Odbywa czteroletnie szkolenie w nurcie poznawczo- behawioralnym (CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre).
W swojej pracy skupia się na pracy z pacjentem i zrozumieniu jego potrzeb. Uważa, że każda osoba, jest specjalistą w sprawach swojego samopoczucia i ważne jest towarzyszenie jej w procesie zrozumienia siebie – swoich myśli, odczuć, a także przekonań, które ją ukształtowały. Zależy jej na terapii skrojonej na miarę, gdyż ma świadomość, że nie ma dwóch takich samych pacjentów, każdego z nich traktuje indywidualnie jako eksperta od swoich doświadczeń. Wierzy, że każdy jest kowalem swojego losu i ma w sobie siłę, by przezwyciężyć trudności w życiu – ważne, by jednak napotkał osobę, która pomoże mu uświadomić sobie tę siłę. Ważne jest dla niej wydobycie zasobów pacjenta, a także stworzenie silnej i autentycznej relacji terapeutycznej – uważa, że jest to kluczowy element do stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której pacjent będzie mógł nad sobą pracować. Uważa, że zgłoszenie się po pomoc i wsparcie jest pierwszym krokiem do zmiany i sygnałem, że osoba chce odważnie zawalczyć o swoje lepsze jutro i świadomie się z nim zmierzyć.

Doświadczenie zawodowe
Swoje zainteresowanie psychologią rozwijała na studiach poprzez działania w kole naukowym Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Była jego przewodniczącą przez dwa lata, pod jej przewodnictwem zostały zorganizowane dwie edycje konferencji Człowiek w Środowisku, która była miejscem dialogu dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz specjalistów, pomagających w zdrowieniu. Już wtedy przekonała się, że chce pracować z osobami dorosłymi, które mają za sobą doświadczenie choroby, ale chcą wrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Doświadczenie zdobywała w środowiskowych domach samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz w klubie pacjenta, gdzie prowadziła treningi funkcji poznawczych, udzielała wsparcia psychologicznego, a także wspierała osoby w odkrywaniu swoich zainteresowań oraz mocnych stron. Wiedzę nabywała także na oddziałach Szpitala Bielańskiego, gdzie prowadziła indywidualne rozmowy z pacjentami oraz współprowadziła terapię zajęciową. Swoją wiedzą dzieliła się także pracując jako pracownik dydaktyczny w Akademii Pedagogiki Specjalnej – prowadziła zajęcia dla studentów dotyczące podstawowych umiejętności interpersonalnych i psychologii klinicznej. Prowadziła konsultacje psychologiczne z osobami uzależnionymi (chemicznie i behawioralnie) i współuzależnionymi w Klubie Integracyjnym. Realizowała warsztaty dotyczące zaburzeń psychicznych dla rodzin osób chorujących. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dotyczących umiejętności miękkich, umożliwiających nawiązanie relacji interpersonalnych, a także warsztatów dotyczących umiejętności wychowawczych.
Ukończyła kurs pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, jest certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji (ART). Na co dzień pracuje w środowiskowym domu samopomocy gdzie prowadzi rozmowy indywidualne z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego, prowadzi trening poznawczy i trening umiejętności społecznych. 
Ma doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczają stanów lękowych, zaburzeń nastroju, przeżywają trudności emocjonalne i w relacjach z innymi, doświadczają trudności w funkcjonowaniu poznawczym, znajdują się w sytuacji kryzysu. Wspiera także osoby mające bliskich zmagających się z zaburzeniami psychicznymi i chcieliby dowiedzieć się o specyfice choroby i możliwościach pomocy.

Specyfika pracy z pacjentem
Patrycja pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, szkoli się także w terapii schematu. Wierzy, że pojawiające się na co dzień myśli wpływają na nasz nastrój, reakcje w ciele, a w konsekwencji także zachowania. Poprzez techniki skupiające się na identyfikacji myśli, poszukiwaniu alternatywnych przekonań, a także eksperymenty sprawdzające prawdziwość przekonań chce pomóc pacjentowi zmienić swoje zachowania i wpłynąć na jego odczuwane stany emocjonalne. Zależy jej na silnej relacji terapeutycznej i współpracy między terapeutą a pacjentem – według niej wzajemne zaufanie i praca nad problemem to klucz do osiągnięcia celu.
Prywatnie jest osobą otwartą na kontakty z innymi, ceniącą indywidualność i możliwość nabywania nowych umiejętności. Interesuje się kulturą Japonii, a w wolnych chwilach szydełkuje.

Kwalifikacje

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 • Psychologia – studia magisterskie, specjalność psychologia kliniczna

COLLEGIUM Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej

 • Terapia zajęciowa

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych ,,EDUKACJA’’

 • Studia podyplomowe kwalifikacyjne ,,Przygotowanie pedagogiczne’’ 

Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej
Czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Osób Dorosłych (we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre)
w tym szkolenia:

 • Dialog motywujący w procesie diagnostycznym
 • Psychopatologia i diagnostyka zaburzeń psychicznych wg ICD-10
 • Wywiad i formułowanie przypadku w TPB
 • Techniki poznawczo- behawioralne w pracy z treściami poznawczymi
 • Terapia poznawczo- behawioralna dla zaburzeń depresyjnych; praca z myślami samobójczymi
 • Terapia poznawczo- behawioralna dla lęku panicznego z i bez agorafobii
 • Terapia poznawczo- behawioralna lęku społecznego i uogólnionego
 • Terapia poznawczo- behawioralna dla zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i hipochondrii
 • Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń odżywiania

Szkolenia dodatkowe:

 • Kurs na certyfikowanego trenera Treningu Zastępowania Agresji (ART)
 • Kurs ,,Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych’’
 • Warsztat ,,Konceptualizacja w terapii schematów emocjonalnych’’
 • Kurs ,,Introduction to Cognitive Behavioural Therapy’’
 • Kurs I-stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Szkolenie ,,Praca z osobami wykazującymi zaburzenia psychiczne, nowoczesne metody wspierania’’ 
 • Szkolenie ,,Błędy poznawcze u osób ze schizofrenią, sposoby diagnozowania i pracy w treningu metapoznawczym’’
 • Szkolenie ,,Praca z osobami chorującymi psychicznie w środowisku’’ w wymiarze 30h
 • Szkolenie z uzależnień behawioralnych  w wymiarze 30h
 • Kurs z psychodietetyki w wymiarze 50h
 • Szkolenie z zakresu wprowadzenia w psychologiczne podejście do zaburzeń odżywiania w wymiarze 8h