"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Coaching


 

Coaching to proces, w trakcie którego pracujemy nad osiągnięciem założonego celu. Jak każdy proces, tak i coaching wymaga czasu i energii zarówno po stronie Klienta, jak i coacha. Proces coachingowy zakłada regularne spotkania zwane sesjami coachingowymi. Sesje coachingowe są zaplanowane, tak, aby pozytywne zmiany zachowań i postaw Klienta zostały utrwalone. Sesje odbywają się co 2-3 tygodnie. To optymalny odstęp czasowy dla pracy nad zmianami. Praca Klienta w procesie coachingowym zachodzi bowiem zarówno podczas sesji, jak i między nimi, dlatego w tym czasie możesz również liczyć na coachingowe wsparcie poprzez bezpłatny kontakt e-mailowy.

Sesje trwają 60 minut i odbywają się na przestrzeni 3 – 6 miesięcy, zależnie od złożoności celów i postępów w pracy. Każdorazowo jednak proces coachingowy dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i czasu Klienta, więc może być on zarówno skracany, jak i wydłużany. Realną długość trwania procesu coachingowego możemy ustalić dopiero po sesji, na której Klient ustali swój cel. Jeżeli Klient przychodzi z jasno określonym i przemyślanym problemem, wystarczy tak naprawdę tylko kilka sesji, a zdarza się, że nawet jedna. Wtedy jest to coaching interwencyjny.

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość