"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Agata Gutarewicz


 

 

Agata Gutarewicz - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, terapeuta integracji sensorycznej. Kieruje się opinią, że każdy człowiek posiada naturalny potencjał do poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podczas pracy terapeutycznej pojawia się możliwość jego wydobycia i ukierunkowania w taki sposób, aby móc wieść życie pełne satysfakcji. Uważa, że każde trudne doświadczenie uczy czegoś nowego i przy odrobinie wsparcia pozwala spojrzeć na sytuację z zupełnie nowej perspektywy.

Doświadczenie zawodowe:

Już podczas studiów magisterskich odbyła staż w Ośrodku Integracji Społecznej „Stowarzyszenie Terapeutów” w Warszawie jako terapeuta. Pracowała z osobami z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, prowadziła również zajęcia muzykoterapii oraz Treningi Umiejętności Społecznych. Po obronie pracy magisterskiej wyjechała do Trójmiasta, gdzie nawiązała współpracę jako terapeuta z Ośrodkiem Terapia i Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w Gdyni. Pracowała również w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni, gdzie prowadziła zajęcia terapeutyczne oraz pracownię edukacyjną dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W tym samym czasie prowadziła terapię dzieci z diagnozą autyzmu współpracując z Fundacją Autyzm bez Tabu. Po powrocie do Warszawy kolejnym miejscem pracy była Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus oraz Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia. Do głównych obowiązków należało diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników firmy z zakresu diagnostyki, terapii i metod pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju, organizacja i prowadzenie grupowego Treningu Kontroli Gniewu dla dzieci, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatkowo organizowała Treningi Umiejętności Społecznych i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz kadry. ?Pracowała także w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie jako psycholog i terapeuta, gdzie sprawowała opiekę nad pacjentami przebywającymi na sali pobytu dziennego, a także prowadziła grupowe zajęcia terapeutyczne i psychoterapię indywidualną. Była również opiekunem stażu, a do jej zadań należało organizowanie i prowadzenie superwizji grupowych zespołu stażystów oraz modelowanie technik terapeutycznych.?Od 2016 roku pracowała w prywatnych poradniach zdrowia psychicznego na terenie Warszawy prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży, a także dzieci i ich rodzin.

Specyfika pracy z klientem:

W pracy z klientami najważniejsza jest dla niej otwarta i szczera relacja, która buduje poczucie bezpieczeństwa. Osoba uczestnicząca w terapii może poczuć się w pełni wysłuchana bez obawy o ocenę czy krytykę. Proces terapeutyczny przebiega na zasadzie ścisłej współpracy - klient wspólnie z terapeutą wyznaczają listę celów do realizacji i poszukują odpowiednich rozwiązań dla każdego problemu. Jednocześnie terapeuta pokazuje i tłumaczy mechanizmy, które do tej pory były źródłem cierpienia klienta. W swojej pracy wykorzystuje elementy Terapii Schematów oraz terapii dialektyczno - behawioralnej (DBT). Pracuje pod stałą superwizją.

Kwalifikacje:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa:

 • Psychologia- studia magisterskie, specjalność psychologia kliniczna

Uniwersytet SWPS, Warszawa:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS 

 • „Zaburzenia Osobowości. Terapia schematu”

 • „Terapia poznawczo behawioralna uzależnień”

 • „Terapia poznawczo-behawioralna schizofrenii”

 • „Psychoterapia Zaburzenia Osobowości Borderline”

 • „Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna dysfunkcji seksualnych”

 • „Zaburzenia lękowe - fobie: proste, napady paniki, fobia społeczna u dorosłych, dzieci i młodzieży. Zaburzenia lękowe uogólnione”

 • „Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)”

 • „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń potraumatycznych”

 • „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania”

 • „Terapia poznawczo-behawioralna depresji i zaburzeń nastroju”

 • „Techniki relaksacyjne”’

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Kurs na terapeutę integracji sensorycznej II-stopnia. Uzyskanie certyfikatu terapeuty SI.

Dom Pomocy Społecznej Gdańsk Orunia

„Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Dom Pomocy Społecznej Gdańsk Orunia

„Podnoszenie i przenoszenie osób z niepełnosprawnością ruchową”.

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie

„Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna” pod kierownictwem dr Macieja Kieryła.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej -„Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”.

Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODiS w Warszawie

„Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu„

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość